English

home

Informatie over BiSL:
asl bisl foundation
Wat is BiSL
Wat is BIM
Wat is BiSL Next
Voorbeeld uitvoerende processen
BiSL begrippen
BiSL model
Verschil FB en FAB
BiSL opleidingen
BiSL Next Preview

Informatie over BiSL (Engelstalig): What is BiSL
What is BIM
What is BiSL Next
BiSL official glossary
BiSL model
BiSL mind map
BiSL education
BiSL Next Preview

Informatie over opleidingen en examen:
Capgemini Academy
BiSL Proefexamen

Mijn web adressen:
http://www.bislexpert.com
http://www.jaspermaas.nl
http://www.itilexpert.nl
http://www.itilmaster.nl

contact:
jasper@bislexpert.nl